Täcksidor bidrar till ett enhetligt kök - skapa en elegant helhet med våra tips

Ett kök utan täcksidor är bara en stomme med skåp och lådor. Med de här tipsen kan du utnyttja täcksidor för att lyfta designen på ditt kök.

Täcksidor bidrar till ett enhetligt kök - skapa en elegant helhet med våra tips
Täcksidor bidrar till ett enhetligt kök - skapa en elegant helhet med våra tips

Täcksidorna täcker de delar av köket där det inte finns luckor eller lådor. Om du är osäker på vad hur utfyllnasskivor och täcksidor skiljer sig är en bra minnesregel att utfyllnadsskivor täcker lodräta mellanrum medan täcksidorna täcker stommarna på djupet.

Grått kök

Med täcksidor kan man exempelvis täcka sidorna på skåp eller undre sidan på de övre skåpen. För skåpstommar brukar man i de flesta fallen mäta täcksidorna så att de täcker hela sidan ända ner till golvet. På så sätt skapar man ett enhetligt utseende och då behöver sockeln inte gå runt hela stommen.

Grönt kök

I det här köket gömmer täcksidan stommen på de övre skåpen.

Vitt kök

Det är även möjligt att få hela täcksidor skurna i mått för köksöars ändor och baksida. Vi använder samma material på täcksidorna som på våra skåpluckor, vilket betyder att kvalitén på dem är lika hög. Täcksidorna är 19 mm tjocka, vilket lönar sig att ta i beaktande när man gör helhetsplanen.

Om du misstänker att ditt golv inte är helt rakt är det en bra idé att lägga till några extra centimeter på täcksidans höjd.

 

Fem tips för ett elegant kök:

1. Utfyllnadsskivor

2. Täcksidor

3. Integrerade vitvaror

4. Socklar

5. Gömda mekanismer