Våra designers

Vår berättelse börjar med våra designers. Med sin djupa kunskap om arkitekturens olika tidsåldrar och stilar följer de i våra stora nordiska designers fotspår. 

Ilona Palmunen

”Jag designar enligt principen att göra vardagen lite bättre, både vad gäller funktionalitet och känsla.”

Schauman & Nordgren Architects

”Människans närvaro och liv är drivkraften i vår design. Det är människor som gör att projekt blir av, och det är människor som ser till att de blir framgångsrika och håller över tid.”