Våra designers

Vår berättelse börjar med våra designers. Med sin djupa kunskap om arkitekturens olika tidsåldrar och stilar följer de i våra stora nordiska designers fotspår. 

Ilona Palmunen

”Jag designar enligt principen att göra vardagen lite bättre, både vad gäller funktionalitet och känsla.”

Schauman & Nordgren Architects

”Människans närvaro och liv är drivkraften i vår design. Det är människor som gör att projekt blir av, och det är människor som ser till att de blir framgångsrika och håller över tid.”

Leena Kouhia Raaka Rå
Raaka Rå

"Varje gång handen möter keramiken, möts också två världar – den som skapar och den som upplever."

Studio Joanna Laajisto

"Det mest hållbara vi kan göra är att tillverka långlivade produkter för utrymmen som håller över tid. Det är startpunkten för all vår planering."