4. Återvinning
Återvinning av färger
och målarverktyg

Det sista steget i ditt projekt är att återvinna målarverktyg som inte längre kan användas och överbliven färg. Om det blir mycket färg över kan du spara den för framtida projekt. En öppnad färgburk lönar det sig att förvara tätt tillsluten på ett varmt och torrt ställe. Glöm inte att blanda den överblivna färgen ordentligt när du ska måla nästa gång. 

Våra målarverktyg håller länge om du sköter dem rätt. Så länge du kommer ihåg att rengöra penslarna och rollern genast efter användning kan du använda dem gång på gång.

Återvinning av målarfärg

Flytande målarfärg och målavfall klassas som farligt avfall. Därför bör flytande målarfärg alltid föras till en insamlingsplats för farligt avfall. Det här gäller även Milieu-fägerna fastän de inte innehåller lösningsmedel. Regionala insamlingsplatser och mobila återvinningscentraler tar emot farligt avfall. Torkad målarfärg kan sorteras i blandavfall.

Återvinning av målarverktyg

Penslar, rollers och omrörningspinnar av trä som inte längre kan användas ska sorteras i blandavfall.

Att återvinna metall sparar både energi och naturresurser eftersom det kan återvinnas otaliga gånger utan att kvalitén blir sämre. Därför är våra färgburkar och -tråg tillverkade av metall. Du kan alltså sortera tomma färgburkar och färgtråg som inte längre går att använda i metallinsamlingen om det endast har blivit ett tunt lager torkad färg i dem eller om de är helt rena. 

När du målar med vattenburna Milieu-färger och låter fällningen som uppstår vid blötläggningen av målarverktygen torka, kan du hälla tvättvattnet i avloppet och sortera målfällningen i blandavfallet. Fuktig fällning och tvättmedel klassas däremot som farligt avfall.

Tack att du återvinner!