Kök

Videomöte

Här kan du boka ett 30-minuters möte med oss. Vi har granskat din slutgiltiga IKEA-köksritning och utifrån den skapat en monterinsskiss för kök där de A.S. Helsingö-dörrar, -täcksidor och -socklar du valt är inkluderade.

Under mötet går vi igenom monteringsskissen tillsammans och diskuterar kökets utseende, särskilt om du ännu har funderingar kring modellval eller färg- och materialalternativ.

När du är nöjd med utseendet skickar vi dig en länk till din varukorg. Där finns A.S.Helsingö-produkterna enligt din IKEA-köksritning redo att beställas.