Inga utsläpp

Bättre för både dig och miljön

I allmänhet begränsas diskussionen om utsläpp till miljöutsläpp när man pratar om målarfärger. Vi har däremot tagit i beaktande både utsläpp som hamnar i atmosfären samt de som påverkar inomhusluften när vi har utvecklat Milieu-färgerna. Våra färger minskar både människors och miljöns exponering för farliga kemiska föreningar och konserveringsmedel.

Inomhusfärger som passar alla

Milieu-färgerna är allergenfria, luktfria och innehåller inga konserveringsmedel. De är utvecklade tillsammans med Finlands Astma-, hud- och allergiförbund och har beviljats förbundets allergimärke.

“Milieu-målarfärgerna är exceptionella. Färgerna innehåller inga skadliga konserveringsmedel och deras utsläppsvärden är ytterst låga. Milieu överträffar med råge kraven för allergimärket. Vi tror att Milieu kommer att fungera som ledstjärna inom hela branschen när det gäller utvecklandet av säkrare och mer miljövänliga målarfärger.”

– Niki Malmros, Allergi-, Hud- och Astmaförbundet

En förutsättning för att få märket är att färgernas utsläpp ska ha minimerats. De får inte heller innehålla irriterande ingredienser som kan orsaka allergiska symptom. Dessutom måste utsläppen som uppstår som lukter avdunsta inom tre dygn från att ytan har målats. Milieu överträffar med råge kraven för allergimärket. Milieu-färgerna har även blivit beviljade M1-certifikatet.

Det är inte endast väsentligt för personer med allvarliga allergier eller astmatiker att målarfärgen som används hemma är luktfri och orsakar låga utsläpp, utan det är viktigt för största delen av befolkningen. En tredjedel av Svergies befolkning lider av någon slags allergi eller överkänslighet*. För dem och till exempel barnfamiljer är det särskilt viktigt att inte utsättas för onödiga utsläpp.

Det är inte endast väsentligt för personer med allvarliga allergier eller astmatiker att målarfärgen som används hemma är luktfri och orsakar låga utsläpp, utan det är viktigt för största delen av befolkningen.

Milieu-färgerna klassificeras också som Zero VOC-färger och de innehåller inga skadliga konserveringsmedel. VOC-utsläpp är skadliga för både hälsan samt miljön, och det finns ofta mycket av dem i målarfärger. Därför lönar det sig att lägga märke till mängden VOC-utsläpp när man väljer färg.

Exceptionellt låga utsläpp

VOC-utsläpp, alltså Volatile Organic Compounds, är flyktiga organiska föreningar. I stora mängder är de skadliga för hälsan och miljön, både medan du målar men också senare. 

Vid tillverkningen av Milieu-färgerna har vi använt oss av en innovativ metod, vilken innebär att man försäkrar färgernas hållbarhet med en noggrant utvecklad formel och en naturlig konserveringsprocess i stället för att lägga till konserveringsmedel. Tack vare den här metoden är VOC-halten i våra färger exceptionellt låg, nästintill noll. I allmänhet kommer en stor del av målarfärgernas VOC-utsläpp från just konserveringsmedlen. De används vanligtvis i till exempel färger med olja som bindemedel. Milieu-färgerna innehåller inga konserveringsmedel.

Tack vare den innovativa metoden som används vid tillverkningen av Milieu-färgerna är VOC-halten i våra färger exceptionellt låg, nästintill noll.

Milieu-färgernas VOC-halt är under 1 g/l, vilket är betydligt lägre än EU-bestämmelsers Low VOC-gräns som är 30 g/l. USA har i bruk en strängare klassificering och där används både en Low VOC-kategori samt en Zero VOC-kategori, i vilken utsläppen måste vara under 5 g/l. Milieu-färgerna är utsläppsfria Zero VOC-målarfärger.