För de allra flesta

En ny generations färg

Milieu är vattenlöslig, M1-märkt och är certifierad av Finska astma- och allergiförbundet. Renlighet och kvalitet är allt för oss.

Inomhusfärg för de allra flesta

Milieu-färgerna är allergimärkta och innehåller nästintill inga konserveringsmedel. De är certifierade av Finlands Astma-, hud- och allergiförbund och har beviljats förbundets allergimärke. Milieu-färgerna är även M1-klassificerade.

“Milieu-målarfärgerna innehåller nästintill inga konserveringsmedel och deras VOC-utsläpp är låga. Vi tror att Milieu kommer att fungera som ledstjärna inom hela branschen när det gäller utvecklandet av målarfärger.”

– Niki Malmros, Finlands Allergi-, Hud- och Astmaförbund

En tredjedel av Svergies befolkning lider av någon slags allergi eller överkänslighet*. För dem tycker vi att det särskilt viktigt att välja en lämplig produkt.

Minimala mängder konserveringsmedel

VOC-utsläpp, alltså Volatile Organic Compounds, är flyktiga organiska föreningar.

Vid tillverkningen av Milieu-färgerna har vi använt oss av en innovativ metod med en naturlig konserveringsprocess, vilket innebär att vi inte tillägger några konserveringsmedel alls. Dock innehåller vår färg minimala mängder (spårämnen) konserveringsmedel pga. brytpastorna som vi använder för kulörerna.

Milieu-färgernas VOC-utsläpp understiger 1 g/l, vilket är betydligt lägre än EU-bestämmelsers Low VOC-gräns på 30 g/l.