Måla en snygg färglinje – 4 steg till ett lyckat slutresultat

Det kan kännas svårt att få till en noggrann färglinje när du exempelvis ska måla en vägg i två färger eller kanske endast måla nedre delen, men med rätt teknik lyckas du. Läs våra tips innan du sätter i gång.

Måla en snygg färglinje – 4 steg till ett lyckat slutresultat
Måla en snygg färglinje – 4 steg till ett lyckat slutresultat

1. Märk en rak linje

Du kan märka en rak färglinje med en lasermätare, ett kalkat snöre, en linjal eller en schablon.

Lasermätaren är det noggrannaste mätinstrumentet, men de kan vara dyra att hyra eller köpa. 

Det enklaste sättet att markera rätt höjd för färglinjen är genom att mäta rakt uppåt från golvlisten på olika ställen längs med väggen, och sedan binda ihop markeringarna med en lång linjal. Du kan också använda dig av ett snöre om du inte har en linjal. Du behöver endast ett ordentligt snöre och en krita:

  • Dra snöret mot kritan i din hand så att det fastnar färg på det.
  • Fäst snöret spänt från rummets ena hörn till det andra eller be en vän om hjälp.
  • Dra i snöret så att det slår mot väggen – det kalkade snöret lämnar på så sätt en rak linje på väggen. Om väggen är lång lönar det sig att hålla fast i mitten av snöret och dra en gång skilt på båda sidorna.
  • Markera linjen med en blyertspenna och torka bort kritan så att maskeringstejpen fastnar ordentligt.

Linjer som ska ligga nära golvet eller taket kan man också märka med en kartongschablon. Notera att väggarna och golven inte nödvändigtvis alltid är raka. Uppskatta alltså alltid med ögonmått ifall det markerade området ser rakt ut eller inte. 

2. Placera tejpen

Placera tejpen längs med linjen du har markerat. Tryck kanten på tejpen ordentligt längs med väggen. Det är viktigt att kanten ligger tätt mot väggen så att det inte kommer färg under tejpen. Var noga med att inte töja på tejpens kant.

3. Måla

Börja med att måla över tejpkanten med en pensel och måla efter det hela väggen med en roller. Låt det torka och måla sedan ett till lager.

4. Ta bort tejpen

Ta bort tejpen genast när du har målat färdigt andra färglagret genom att dra tejpen i en 45 gradig vinkel bort från färgen. 

Det är speciellt viktigt med en noggrann färglinje när man kombinerar två kulörer på samma vägg. Börja med att måla väggens övre del om du målar en tvåfärgad vägg och följ stegen vi presenterat. På så sätt undviker du att färgen stänker ner på delen som redan målats. (Om du har valt en mörkare kulör för övre delen av väggen lönar det sig däremot att måla nedre delen först, eftersom det är svårare att täcka den mörka färgen med en ljus kulör.) Vid det här skedet behöver du inte markera nedre delen av väggen, utan du kan måla ordentligt under den planerade gränsen.

Markeringen görs efter att färgen har torkar. Var noga med att låta färgen torka ordentligt. Det går inte att sätta tejp på fuktig färg.